"Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024"

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami z niepełnosprawnością.

Program kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnikiem programu może zostać osoba która jest:
  • opiekunem dziecka lub osoby dorosłej zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz sprawującym całodobową bezpośrednią opiekę nad:
    • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
    • osobą dorosłą posiadającą orzeczenie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w formie pobytu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w formie pobytu całodobowego w innym wskazanym przez uczestnika miejscu, które spełnia wymagania dostępności i zostało zaakceptowane przez realizatora programu.

Jak przystąpić do programu?

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 13 do 26 marca. Wnioski są przyjmowane w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie w poniedziałki w godzinach 8-15 oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 14. W piątki wnioski nie są przyjmowane.


Osoba ubiegająca o wsparcie w ramach programu składa:Dokumenty można przesłać także:
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka
  • pocztą na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie w poniedziałki w godzinach 8-15 oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 14. W piątki inforlinia jest nieczynna.
Tel. 697 066 221
Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
  • całkowita wartość zadania - 399 712,50 zł
a

Dokumenty do pobrania: