Młodzież usamodzielniająca się może korzystać z pomocy i wsparcia w Dziale Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie przy ul. Smolańskiej 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wsparciem młodzieży opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej oraz młodzieży opuszczającej instytucjonalną pieczę zastępczą oraz domy pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, udziela: zajmują się:

Pani Bożena Sasyn - specjalista pracy socjalnej (tel. 91 31 14 992), bsasyn@mopr.szczecin.pl
Pan Michał Krupa - specjalista pracy socjalnej (tel. 91 31 14 992), mkrupa@mopr.szczecin.pl
Pani Agnieszka Gierszewska - specjalista pracy socjalnej (tel. 91 42 11 708 lub 91 31 14 998), agierszewska@mopr.szczecin.pl