Podsumowanie III edycji projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”

Podsumowanie III edycji projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”
18.12.2014r. Sala Kominkowa Klubu 13MUZ gościła uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Podczas uroczystego podsumowania III edycji przedsięwzięcia omówiono jego założenia, przedstawiono zrealizowane przez Uczestników działania i efekty ich pracy. Z przygotowanej przez Justynę Sobień, koordynatora projektu prezentacji można było dowiedzieć się, jakie są główne cele projektu i w jakim stopniu udało się je dotąd osiągnąć.Przypomnijmy, głównym celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 133 szczecinian, w tym 80 kobiet i 53 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, tj. od 18 do 64 lat. Uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy MOPR w Szczecinie. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 marca 2012 do 31 lipca 2015 roku.W ramach III edycji projektu Uczestnicy projektu otrzymali kilka rodzajów wsparcia. Należą do nich: szkolenia zawodowe, warsztaty i kursy, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, pomoc prawną, wsparcie pracownika socjalnego oraz działania zatrudnieniowe.

III edycję projektu ukończyło 38 uczestników.

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na podziękowanie uczestnikom za wzięcie udziału w projekcie i rozdanie certyfikatów jego ukończenia, które wręczyła Pani Marta Giezek, dyrektor szczecińskiego MOPR.Na zakończenie imprezy organizatorzy pokroili uroczysty tort, którym poczęstowano zebranych oraz wręczyli niespodziankę związaną ze wspólnym wyjściem do kina.