Pomoc w nauce dla młodzieży

Od marca do maja br. młodzież szkolna w wieku 15-17 lat, uczestnicząca w projekcie "Aktywna integracja w Szczecinie" brała udział w zajęciach kompensacyjnych.

Wsparcie każdego ucznia obejmowało 14 h zajęć z wybranego przedmiotu, a przedmiotami najczęściej wybieranymi przez uczniów były: języki obce, matematyka, język polski, ale również chemia, biologia, fizyka czy historia. Łącznie w zajęciach grupowych i indywidualnych udział wzięło 30 osób, które skorzystały z 1050 godzin zajęć szkoleniowych.

Celem zajęć kompensacyjnych realizowanych w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" była pomoc uczennicom i uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce, umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.