Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zabezpieczenie opieki dla osoby zależnej potrzebującej wsprcia w programie „Aktywny Samorząd”

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zabezpieczenie opieki dla osoby zależnej potrzebującej wsprcia w programie "Aktywny Samorząd"


Kto może otrzymać dofinansowanie?


Osoby, które:
• mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
• są aktywne zawodowo (to znaczy, że pracują albo są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP albo prowadzą działalność gospodarczą);
• są opiekunem prawnym dziecka.

Na co można dostać dofinansowanie?


Można otrzymać dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku albo w przedszkolu albo na inne koszty związane z zabezpieczeniem dziecku opieki.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:


1. wypełniony druk wniosku z załącznikami;
2. dowód osobisty;
3. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka) - tylko do wglądu;
4. jeżeli mieszkasz z innymi osobami niepełnosprawnymi to trzeba przynieść oryginały ich orzeczeń o niepełnosprawności - tylko do wglądu. Uwaga. Te osoby muszą napisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
5. oryginał aktu urodzenia albo dowodu osobistego dziecka - tylko do wglądu;
6. jeżeli masz pełnomocnika albo opiekuna prawnego to trzeba pokazać postanowienie (wyrok) sądu albo pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza i jego dowód osobisty;
7. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie albo staż, które trzeba wypełnić na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku;
8. jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to trzeba przynieść NIP i REGON albo aktualny wypis z listy firm CEIDG (http://ceidg.gov.pl);
9. zaświadczenie z przedszkola/żłobka do którego chodzi albo będzie chodzić dziecko lub zaświadczenie potwierdzające przebywanie dziecka pod inną podobną opieką - wypełnione na druku MOPR.

Gdzie załatwisz sprawę?


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek, środa i czwartek 10.00 - 14.00.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?


Wypełniasz "Wniosek o dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną". Wniosek - druk otrzymasz w pokoju nr 5 w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 albo możesz wydrukować w internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?


Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania albo wątpliwości jak napisać to możesz otrzymać pomoc w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 pokój nr 5.

Co dalej masz załatwić w Urzędzie:


Wniosek składasz osobiście w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr, 5. Jeżeli nie możesz przyjść to możesz poprosić - wysłać na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?


Wnioski można składać od momentu (czasu) kiedy MOPR rozpocznie realizację Programu w tym roku (trzeba czekać na informacje, która będzie na stronie internetowejwww.mopr.szczecin.pl) do 30 sierpnia. Jeżeli dostaniesz dofinansowanie to na wypłatę dofinansowania musisz czekać aż MOPR otrzyma pieniądze z PFRON.

Jaki dokument otrzymasz?


Jak będzie decyzja o dofinansowaniu to otrzymasz zawiadomienie na SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.

Czy można napisać odwołanie ?


Nie można.
Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.