Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów Warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660


DYŻURY


PONIEDZIAŁEK

13.00 - 15.00 informacja i porada telefoniczna, rejestracja osób na konsultacje indywidualne.

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, po uzgodnieniu ze specjalistą

Jednocześnie w Punkcie przy Boh. Warszawy 27 istnieje możliwość konsultacji, porady, spotkania terapeutycznego na skypie, po wcześniejszym umówieniu ze specjalistą.DYŻURY

PONIEDZIAŁEK
13.00 - 15.00 informacja i porada telefoniczna, rejestracja osób na konsultacje indywidualne.
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
16.00 - 19.00 porady i konsultacje indywidualne w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, spotkania grup wsparcia/samopomocy.

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
 • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
 • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
 • osób uzależnionych,
 • osób współuzależnionych,
 • osób będących w kryzysie.
USŁUGI ŚWIADCZĄ:
 • psycholodzy,
 • terapeuci,
 • pracownicy socjalni,
 • konsultanci ds. przemocy w rodzinie,
 • prawnicy.
ZADANIA PUNKTU
 • diagnoza potrzeb,
 • prowadzenie pracy indywidualnej,
 • tworzenie problemowych grup wsparcia.

CEL DZIAŁALNOŚCI:

Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

ul. Bohaterów Warszawy 27
71-899 Szczecin
Tel. 91 48 30 660

Małgorzata Śmigielska-Matulaniec
Główny specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Tel. 91 48 57 612
e-mail: msmigielska@mopr.szczecin.pl

Filie Punktu:


PRAWOBRZEŻE -
siedziba ROPR ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046,
wtorek godz. 16.00-19.00

PÓŁNOC -
siedziba ROPR ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440,
środa godz. 16.00-19.00

ZACHÓD -
siedziba ROPR ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160,
wtorek godz. 16.00-19.00

ŚRÓDMIEŚCIE -
siedziba ROPR ul. Jagiellońska 62 A, tel. 91 48 07 030
poniedziałek godz. 16.00-19.00

ul. Królowej Jadwigi 45c/U2, tel. 91 819 29 01,
czwartek godz.16.00 - 19.00


SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - ul. Dąbrowskiego 22 - 23, tel. 501 029 447,
wtorek godz. 16.00-19.00
czwartek godz. 16.00-19.00


ZADZWOŃ DO NAS 91 48 30 660