Regionalne Centrum KryzysoweProjekt "Regionalne Centrum Kryzysowe" jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie z powiatami Białogardzkim, Choszczeńskim, Goleniowskim, Gryfickim, Szczecineckim, Gminą Miastem Świnoujście oraz Gminą Miastem Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


Ideą realizacji projektu jest utworzenie sieci profesjonalnych punktów, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z profesjonalnych usług społecznych z zakresu interwencji kryzysowej oraz interwencji psychologicznej.

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem osób zagrożonych przemocą domową, znajdujących się w kryzysie lub po przebytym kryzysie, osób z zaburzeniami psychicznymi i psychologicznymi oraz osób z uzależnieniami.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności i rozszerzenie ilości miejsc świadczących usługi wsparcia.

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Miasto Szczecin utworzone zostaną dwa punkty Regionalnego Centrum Kryzysowego:
  • Przy ul. Struga 10 (w przygotowaniu)
  • Przy ul. Słowackiego 13/U1 (w przygotowaniu)

W punktach prowadzone będą usługi z zakresu poradnictwa i wsparcia z zakresu interwencji psychologicznej m. in. w formie wsparcia indywidualnego, grupowego, konsultacji, porad oraz warsztatów.

W obydwu lokalizacjach przeprowadzony zostanie remont. Punkty zostaną wyposażone i przystosowane tak, aby w odpowiednich warunkach świadczyć usługi wsparcia.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną także dwa samochody, które umożliwią realizowane wsparcia w formie wyjazdowej, w miejscu pobytu osoby bądź rodziny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dostępności do pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz w sytuacji konieczności pilnego udzielenia pomocy w formie interwencji kryzysowej.

W ramach RCK prowadzone będą grupy samopomocowe, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, działania informacyjne mające na celu rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Wsparcia w punktach udzielać będzie zespół specjalistów - psychologów, pedagogów, psychoterapeutów co pozwoli na kompleksową pomoc w obliczu kryzysu.

Łącznie w obydwu punktach wsparciem objętych zostanie do 2000 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Projekt "Regionalne Centrum Kryzysowe" jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Całkowita wartość projektu:
48 447 058,88 zł
Dofinansowanie z fundusze UE: 41 180 000,00 zł
Dofinansowanie z budżet państwa: 4 844 705,88 zł
Wkład własny: 2 422 353,00 zł