Rodzicem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być

Ruszył kolejny cykl warsztatów w ramach programu Aktywna Integracja w Szczecinie. Są one przeznaczone dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Jest to cykl 10 zajęć psychoedukacyjnych, w których udział biorą zarówno rodzice, jak i dzieci. Celem jest aktywne wsparcie rodzin w ograniczaniu dysfunkcji społecznych i zachowań patologicznych.Program warsztatów opracowano zwłaszcza z myślą o tych rodzicach, którzy chcąc uniknąć błędów, poszukują wiedzy i umiejętności wychowawczych.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, doskonalenie prawidłowych relacji rodzic-dziecko opartych na wzajemnym szacunku oraz nauka pozytywnych postaw rodzicielskich.

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, zajęcia zaplanowano w formie teoretycznej dla rodziców i opiekunów oraz praktycznej, czyli wspólnie z rodziną. Omawiane podczas zajęć zagadnienia mają ułatwić porozumiewanie się w rodzinie, wzmocnić pozytywne postawy wychowawcze, a także zmniejszyć poczucie rodzicielskiej bezradności.

Zamierzeniem prowadzących warsztaty będzie pomoc rodzinom w odkryciu w sobie potencjału rodzicielskiego oraz pogłębienie świadomości, iż rodzina jest nie tylko miejscem w którym dziecko przychodzi na świat oraz gdzie zaspakajane są jego podstawowe potrzeby fizjologiczne. To także miejsce kształtowania się młodego człowieka, gdzie spełnia się wiele funkcji rzutujących na proces wychowania.

Dzięki formule grupowej warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystania z doświadczeń innych rodziców w grupie.

Spośród 69 rodzin zawiązano 8 grup warsztatowych, które pracować będą w dwóch etapach - od kwietnia do czerwca br. oraz od września do grudnia br. Uczestnicy warsztatów otrzymają książkę Faber Adele "Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być" wraz z płytą CD, oraz inne materiały i opracowania poruszające omawianą tematykę.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.