Rozpoczęcie zajęć w Klubie Integracji SpołecznejZakończyła się rekrutacja do I grupy szkoleniowej kolejnej, drugiej edycji projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie". Spośród wielu zgłoszeń do projektu zakwalifikowano 20 Uczestników i Uczestniczek, którzy od 4 kwietnia 2013r. rozpoczęli zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne, wspierające w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy. W ramach projektu wezmą udział m.in. w warsztatach z podstaw obsługi komputera, zajęciach z tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wybranych szkoleniach zawodowych, i wielu innych. Uczestnicy liczyć mogą również na wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Jednocześnie trwa rekrutacja do II grupy - termin rozpoczęcia zajęć zaplanowano na I połowę maja 2013r.