Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Informacja o naborze Uczetników Projektu


Informacja o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" pt. "Przemoc rówieśnicza".


Szkolenie stacjonarnie będzie obejmowało takie zagadnienia jak:

 • Czym jest przemoc - przejawy przemocy rówieśniczej i jej typy.
 • Przyczyny przemocy.
 • Skutki przemocy dla kata, ofiary i świadka.
 • Jak reagować z pozycji dorosłego?
 • Dlaczego ofiary przemocy rówieśniczej rzadko korzystają z pomocy dorosłych?
 • Dobry klimat społeczny i wspólnota - jak przeciwdziałać przemocy w środowisku szkolnym.
 • Jak przeciwdziałać wejściu dziecka w rolę ofiary?
 • Prawne aspekty przemocy rówieśniczej.


Termin szkolenia: 1.04.2023 r.

Czas: od godz. 9.00 - 14.00.

Miejsce: siedziba MOPR ul. Jagiellońska 62A.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia, obecnie dla 15 rodziców (rodzin).

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,

niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,

gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.

Termin zgłoszeń: do 30.03.2023 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 424 00 36.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze Uczetników Projektu


Informujemy o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" na szkolenie pt.
"Depresja wśród dzieci i młodzieży".


Szkolenie stacjonarnie będzie obejmowało takie zagadnienia jak:

1.Jak rozpoznać nastoletnią depresję?

 • Jak odróżnić "chandrę" od depresji jako choroby?
 • Objawy.
 • Przebieg choroby.
 • Nawroty.

2. Jak działać? Jak pomagać?

 • w domu,
 • w szkole,
 • w środowisku rówieśniczym.

3. Myśli rezygnacyjne a samobójcze wśród dzieci i młodzieży.

4. Zachowania samobójcze - jak im przeciwdziałać.

5. Profilaktyka - jak przeciwdziałać depresji.


Termin szkolenia : 18.03.2023 r.

Czas: od godz. 9.00 do ok.14.00

Miejsce: siedziba MOPR ul. Smolańska 3


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia, obecnie dla 15 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,

niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,

gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


Termin zgłoszeń: do 15.03.2023 r.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 424 00 36.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego w marcu br.

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia.

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych jest oferowane wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego pn.: "Dziecko w rodzinie zastępczej a rodzina naturalna - metodyka pracy rodzica zastępczego"


Termin realizacji:

22-24.03.23 r. - 15 osób dorosłych + dzieci.

24-26.03.23 r. - 12 osób dorosłych + dzieci.

Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem: pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 44 10 422


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!


_____________________________________________________________________________________________________Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną/niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia.

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych jest oferowane wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego pn. "Dziecko w rodzinie zastępczej a rodzina naturalna - metodyka pracy rodzica zastępczego".

Termin realizacji: 21-23.11.2022 r.
Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska3 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem: pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 44 10 422


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!


____________________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" pt.

"Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży"


Szkolenie będzie się odbywało stacjonarnie i będzie obejmowało następujące tematy:
 • Rodzaje uzależnień.
 • Definicja i mechanizmy uzależnienia - część warsztatowa.
 • Na czym polega mechanizm współuzależnienia.
 • Jak pomagać, aby nie szkodzić - wskazówki dla opiekunów.
 • Gdzie szukać pomocy?


Termin szkolenia: 05.11.2022 r.

Czas: od godz. 9.00 do 14:30.

Miejsce: siedziba MOPR ul. Smolańska 3, sala 413 piętro IV.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia, obecnie dla 15 rodziców (rodzin).

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


Termin zgłoszeń: do 31.10.2022 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91-42-25-955; 91-44-10-424; 91-44-10-422; 91-48-30-67; 91-424-00-36.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!

______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" pt.

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Szkolenie będzie się odbywało stacjonarnie i będzie obejmowało nastepujące tematy:

 • jak rozpoznać nastoletnią depresję?
 • Jak działać? Jak pomagać?
 • Myśli rezygnacyjne a samobójcze wśród dzieci i młodzieży.
 • Zachowania samobójcze - jak im przeciwdziałać.
 • Profilaktyka - jak przeciwdziałać depresji.


Termin szkolenia: 22.10.2022 r.

Czas: od godz. 9.00 do 14:30.

Miejsce: siedziba MOPR ul. Smolańska 3, sala 413, piętro IV.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia, obecnie dla 15 rodziców (rodzin).

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


Termin zgłoszeń: do 17.10.2022 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91-42-25-955; 91-44-10-424; 91-44-10-422; 91-48-30-67;
91-424-00-36.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!

____________________________________________________________________________________________Informacja o naborze Uczestników Projektu


Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia.


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,

· niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,

· gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych jest oferowane wsparcie w formie szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Terminy realizacji:

Grupa I. - 8-12.10.2022 r.

Grupa II. - 12-16.10.2022 r.

Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc .


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3 w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 . Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem: pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 44 10 422

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!


____________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" pt.

Metody oddziaływania w okresie adolescencji. Szkolenie będzie się odbywało stacjonarnie i będzie obejmowało takie tematy jak:

 • Kamienie milowe w rozwoju nastolatka: rozwój poznawczy,emocjonalny i fizyczny,
 • Kształtowanie tożsamości
 • Rola dorosłego i grupy rówieśniczej w życiu adolescenta
 • Aktywne słuchanie
 • Komunikat JA
 • Bariery komunikacyjne
 • Rozwiązywanie problemów
 • Trudności okresu dojrzewania


Termin szkolenia: 25.06.2022 r.

Czas: od godz. 9.00 do 14.30

Miejsce: siedziba MOPR ul. Smolańska 3, sala 413 piętro IV


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia, obecnie dla 15 rodziców (rodzin).

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,

niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,

gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.

Termin zgłoszeń: do 20.06.2022 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 424 00 36.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!_______________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze uczestników


Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 3 Uczestników do projektu “Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa młodzieży w wieku 16-26 lat, przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej.

Projekt adresowany jest do:

 • młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowującej się do wyboru opiekuna i tworzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU),
 • osób będących w procesie usamodzielnienia (przebywających w pieczy zastępczej lub po jej opuszczeniu), niemających kontaktu z opiekunem usamodzielnienia, potrzebujących wsparcia nowego opiekuna i/ lub dokonania zmian w IPU (modyfikacji działań w IPU w różnych zakresach: zmiany ścieżki edukacyjnej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania mieszkania), będących w szczególnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia mentora w procesie usamodzielnienia.


Zgłoszenia do objęcia wsparciem przyjmowane są przez:

 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  tel. 91 44 10 422, 91 48 30 671, 91 42 25 955, lub 91 44 10 422
 • pracowników socjalnych ds. usamodzielnień,
  tel. 91 42 11 708


Zgłoszenia do projektu można też dokonać osobiście w siedzibie Biura Obsługi Interesanta MOPR przy ul. Smolańskiej 3, pon.-pt. w godz. 7.30 -15.30 lub tel. 91 42 26 760.
Termin przyjmowania zgłoszeń będzie trwał do wyczerpania miejsc.

Rozpoczęcie wsparcia planowane jest na miesiąc luty 2022r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja o naborze rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"

na szkolenie stacjonarne z metody oddziaływania w okresie adolescencji w tym zaburzenia w wieku dojrzewania, zachowania ryzykowne:

· Uzależnienia
· Autoagresja, samookaleczanie
· Depresja, samobójstwa (myśli rezygnacyjne, pierwsza interwencja)
· Zaburzenia odżywiania


Termin szkolenia : 23.10.2021 r.

Czas : od godz. 9.00 do ok.13.00

Miejsce: siedziba MOPR ul. Jana Pawła II 42 sala nr 5 i 6


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia:

obecnie dla 15 rodziców (rodzin)

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt. za każde dziecko,

· niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt.,

· gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.

Termin zgłoszeń: do 21.10.2021.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Smolańska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 48 30 671, 91 44 10 422.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!

__________________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2021 r. - 30 rodziców (rodzin); 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:


· większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
· niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
· gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych jest oferowane wsparcie w formie szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Terminy realizacji:

Grupa I. - 24.10.2021 r. - 28.10.2021 r.

Grupa II. - 03.11.2021 r. - 07.11.2021 r.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2021 i w kolejnym roku 2022 do wyczerpania miejsc.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!

____________________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci Szkolenia z tematu uzależnień behawioralnych.


Konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, głośników i kamerki, a także adresu mailowego*, na który osoba prowadząca szkolenie prześle link do "pokoju szkolenia".

*( w przypadku braku poczty mailowej służymy pomocą w jej założeniu).


Termin szkolenia: 15.05.2021 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie on-line.

Harmonogram szkolenia:

Szkolenie potrwa od godz. 9:00 do godz. 15:00 z uwzględnieniem przerw wyznaczonych przez prowadzącego szkolenie.


Prowadzący:

Joanna Flis - psycholog, szkoleniowiec.

Realizuje szkolenia o tematyce uzależnień behawioralnych, wczesnej interwencji kryzysowej, jest psychoterapeutą w jednym z ośrodków leczenia uzależnień w województwie zachodniopomorskim.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwojowymi, oraz w zakresie problemów związanych z uzależnieniem.

Publikuje artykuły o tematyce dotyczącej pomocy psychologicznej "Psychologia w Praktyce".


Odbiorcy szkolenia: grupa 15 osób

(osoby pełniące funkcje niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - rekrutacja kandydatów po stronie pracowników DZ MOPR Szczecin).


Adresaci szkolenia: rodziny zastępcze mające pod opieką dzieci i młodzież w wieku adolescencji


Tematyka szkolenia:

- Uzależnienia behawioralne i ich typologia

- Objawy uzależnień behawioralnych

- Diagnoza nozologiczna

- Praca z dzieckiem uzależnionym

- Praca z rodziną z uzależnionym dzieckiem.

- Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia z tematu uzależnień behawioralnych prosimy o zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pan Michał Krupa tel. 91 42 11 708.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!_____________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze uczestników


Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 2 Uczestników do projektu “Samodzielni -kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa młodzieży w wieku 16-26 lat, przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej.

Projekt adresowany jest do:

- młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowującej się do wyboru opiekuna i tworzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU),

- osób będących w procesie usamodzielnienia (przebywających w pieczy zastępczej lub po jej opuszczeniu), niemających kontaktu z opiekunem usamodzielnienia, potrzebujących wsparcia nowego opiekuna i/ lub dokonania zmian w IPU (modyfikacji działań w IPU w różnych zakresach: zmiany ścieżki edukacyjnej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania mieszkania), będących w szczególnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia mentora w procesie usamodzielnienia.

Zgłoszenia do objęcia wsparciem przyjmowane są przez:

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - tel. 91 42 25 955, 91 42 10 205,

- pracowników socjalnych ds. usamodzielnień - tel. 91 42 11 708.

Zgłoszenia do projektu można też dokonać osobiście w siedzibie Biura Obsługi Interesanta MOPR przy ul. Sławomira 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 lub tel.91 42 26 760.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.

Rozpoczęcie wsparcia planowane jest na miesiąc luty 2021r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!

__________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia z edukacji seksualnej


Konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, głośników i kamerki, a także adresu mailowego*, na który osoba prowadząca szkolenie prześle link do "pokoju szkolenia".

*( w przypadku braku poczty mailowej służymy pomocą w jej założeniu).


Termin szkolenia: 16.01.2021 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie on-line

Harmonogram szkolenia:

Szkolenie potrwa od godz. 9:00 do godz. 16:00 z uwzględnieniem przerw wyznaczonych przez prowadzącego szkolenie


Prowadzący:

2 osoby z min. 2 letnim doświadczeniem w danej dziedzinie (nie wykluczone 1 osoba)

Odbiorcy szkolenia: grupa 15 osób

(osoby pełniące funkcje niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - rekrutacja kandydatów po stronie pracowników DZ MOPR Szczecin)


Adresaci szkolenia: rodziny zastępcze mające pod opieką dzieci i młodzież w wieku adolescencji


Tematyka szkolenia:

- czym jest seksualność, jak przebiega jej rozwój

- jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności

- normy w zakresie zachowań seksualnych,
- ekspresja seksualna: kiedy jest prawidłowa, a kiedy nie?
- metody antykoncepcji

-co jest przemocą seksualną, jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej?


Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia z edukacji seksualne prosimy o zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Kamińska-Konwicka tel. 91 483 06 75 lub 01 483 06 76.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!______________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze Uczestników Projektu


Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu - wsparcie w postaci szkolenia stacjonarnego z zakresu edukacji seksualnej


Na szkolenie przyjęta może być osoba, która:

· zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),

· stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia. Obecnie dla 15 rodziców (rodzin), w bieżącym roku jeszcze dla kolejnej grupy 15 rodziców (rodzin).

2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt. za każde dziecko,

· niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt.,

· gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


Termin realizacji: 17.10.2020 r., w godzinach 8:45 - 16:10.

Miejsce: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, Szczecin.


W ramach szkolenia stacjonarnego z tematu edukacji seksualnej uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest seksualność i jak przebiega jej rozwój, jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności, jakie są normy w zakresie zachowań seksualnych i ekspresji seksualnej, co jest przemocą seksualną i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej, metody antykoncepcji. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2020 i w kolejnych latach trwania projektu do wyczerpania miejsc w danym roku.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!

______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych zostanie zaoferowane w wsparcie w formie szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Terminy realizacji:

Grupa I. - 26.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

Grupa II. - 03.10.2020 r. - 07.10.2020 r.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2020 i w kolejnych latach trwania projektu do wyczerpania miejsce w danym roku.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!_______________________________________________________________________________________________
PRACODAWCO DAJ SZANSĘ MŁODYM!


Twoja firma może pomóc, poszerzyć horyzonty i zyskać nowe doświadczenie!

"Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"


Poszukujemy firm, które przyjmą na dwutygodniowy staż młodych ludzi w wieku między 16 a 26 rokiem życia, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej. Staże organizowane są w ramach projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.


Staż może mieć zróżnicowaną formę: od asystowania pracownikowi, szkolenia się, aż do wykonywanie zadań i czynności adekwatnych do umiejętności i możliwości stażysty/ki.


Realizator projektu "Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" zapewnia monitoring, wsparcie, opiekę opiekuna-mentora oraz pedagoga ds. specjalistycznego wsparcia usamodzielnienia oraz gwarantuje stażyście stypendium stażowe, ponosi koszty opłat badań lekarskich, ubezpieczenie NNW.


Pracodawca zyskuje pomoc w wykonywaniu zadań służbowych przez młode osoby, które pragną uczyć się i czerpać wiedzę oraz umiejętności od doświadczonej kadry. Firma uczestniczy w procesie usamodzielniania młodzieży oraz przyczynia się do wsparcia lokalnej społeczności, jak i ludzi będących w potrzebie. W ten sposób Przedsiębiorca dzieli się dobrem z nowym pokoleniem zawodowym. Pracownicy mogą doskonalić się w rolach - mentora, a stażysta/ka rozwija się i dokształca, generując przyszłą reprezentację wykwalifikowanych specjalistów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


Bogusława Porzezińska -Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel.: 91-424-30-50, kom.: 697-066-187, e-mail: bporzezinska@mopr.szczecin.pl,

Ewa Jurczak Pedagog ds. specjalistycznego wsparcia usamodzielniania Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel.:91-422-67-63, kom.: 797-259-846, e-mail: ejurczak@mopr.szczecin.pl

Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10, 71-606 Szczecin tel.: 91-422-67-60, fax.: 91-421-17-09
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl, www.mopr.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________Informacja o naborze uczestników


Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu “Samodzielni -kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie": grupa
- "Młodzież w wieku 16-26 lat, przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej.


Projekt adresowany jest do:

- młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowującej się do wyboru opiekuna i tworzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU),

- osób będących w procesie usamodzielnienia (przebywających w pieczy zastępczej lub po jej opuszczeniu), niemających kontaktu z opiekunem usamodzielnienia, potrzebujących wsparcia nowego opiekuna i/ lub dokonania zmian w IPU (modyfikacji działań w IPU w różnych zakresach: zmiany ścieżki edukacyjnej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania mieszkania), będących w szczególnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia mentora w procesie usamodzielnienia.


Zgłoszenia do objęcia wsparciem przyjmowane są przez :

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 13, tel. 91 42 25 955, 91 42 10 205

- pracowników socjalnych ds. usamodzielnień,

w siedzibie MOPR przy ul. Sławomira 10, pok. 5, tel. 91 42 11 708Zgłoszenia do projektu można też dokonać osobiście lub telefonicznie w siedzibie Biura Obsługi Interesanta MOPR przy ul. Sławomira 10, tel.91 42 26 760.Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!
_______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór na rok 2020 Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa: "Rodziny objęte pomocą MOPR w Szczecinie, z których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub które są zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej"

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • jest klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • zamieszkuje województwo zachodniopomorskie
 • jest rodzicem/opiekunem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej / zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)


Rekrutacja rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie na dany rok. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodzin przekraczającej limit aktualnie dostępnych miejsc zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • niepełnosprawność w rodzinie - 1 pkt.;
 • samotne rodzicielstwo - 1 pkt.;
 • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego - 1 pkt.
 • okres pozostawania w rejestrach MOPR (korzystania ze wsparcia) - do 3 lat - 1 pkt., powyżej 3 lat - 2 pt.

W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy następujące wsparcie:

 1. wsparcie wydzielonego zespołu intensywnej pracy z rodziną (pracownik socjalny, asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną),
 2. specjalistyczne usługi wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. szkolenia wyjazdowe o charakterze szkoły dla rodziców.

Termin rekrutacji do projektu do wyczerpania miejsc.

Po zakończeniu rekrutacji w roku 2020 przyjętych zostanie maksymalnie 50 rodzin rodzin.

W roku 2020 r. wsparciem zostanie objętych 25 rodzin od stycznia 2020 r. oraz 25 rodzin od czerwca 2020 r.
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (sekretariat) w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub o kontakt telefoniczny pod nr 91-48-57-601Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony


Serdecznie zapraszamy!!!_______________________________________________________________________________________________Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych zostanie zaoferowane w wsparcie w formie
szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2019.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole stronySerdecznie zapraszamy!!!

__________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych".


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych oferujemy następujące wsparcie:

 1. specjalistyczne doradztwo psychologiczne w zakresie pracy z dzieckiem, rozpoznawania zaburzeń rozwojowych itp.
 2. poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
 3. szkolenia wyjazdowe realizowane w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.
 4. szkolenia stacjonarne z zakresu edukacji seksualnej, uzależnień behawioralnych i zagrożeń cyfrowych, metod oddziaływania w okresie adolescencji itp.


Obecnie prowadzimy nabór Uczestników do doradztwa psychologicznego.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2019.


O naborze do szkoleń poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem psychologicznym prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego 13 ,od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!

_______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "Rodzin objętych pomocą MOPR w Szczecinie, z których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub które są zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej"

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • jest klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • zamieszkuje województwo zachodniopomorskie
 • jest rodzicem/opiekunem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej / zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)


Rekrutacja rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie na dany rok: 2019 r. - 20 rodzin, 2020 r. - 40 rodzin, 2021 r. - 40 rodzin, 2022 r. - 40 rodzin. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodzin przekraczającej limit aktualnie dostępnych miejsc zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· niepełnosprawność w rodzinie - 1 pkt.;
· samotne rodzicielstwo - 1 pkt.;
· doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego - 1 pkt.
· okres pozostawania w rejestrach MOPR (korzystania ze wsparcia) - do 3 lat - 1 pkt., powyżej 3 lat - 2 pt.

W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy następujące wsparcie:

 1. wsparcie wydzielonego zespołu intensywnej pracy z rodziną (pracownik socjalny, asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną),
 2. specjalistyczne usługi wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. szkolenia wyjazdowe o charakterze szkoły dla rodziców.


Termin rekrutacji do projektu do wyczerpania miejsc.

Po zakończeniu rekrutacji w roku 2019 przyjętych zostanie maksymalnie 20 rodzin.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (sekretariat) w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub o kontakt telefoniczny pod nr 91-48-57-601


Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania: