Aktualności

Fundusz Europejski Pomorze ZachodniePODSUMOWANIE REALIZACJI STAŻY

W okresie od lipca do sierpnia 2020 r. odbyły się staże dla uczestników projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.
Cele stażu :

 Rozwój umiejętności społecznych młodzieży usamodzielnianej umieszczonej w pieczy zastępczej.
 Nauka funkcjonowania w środowisku pracy, nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
 Przybliżenie procedur rekrutacyjnych.
 Motywowanie do poszukiwania pracy i zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

Pozyskanie pracodawców w tm celu nie było łatwe i nie tylko w związku z panującą epidemią SARS-CoV. Udało się jednak pozyskać przychylność instytucji otwartych dla młody ludzi potrzebujących pierwszych doświadczeń związanych z pełnieniem ról zawodowych. Podpisano umowy z pracodawcami branży informatycznej, gastronomicznej oraz fryzjerskiej, którzy przyjęli naszych stażystów na dwutygodniowy staż. Odbywający staż poznali pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się korporacji, małym zakładzie gastronomicznym oraz indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej. Poniższej wykaz firm oraz ilość osób uczestniczących w stażu.

LP. NAZWA FIRMY LICZBA OSÓB
1. 3Shape 4 osoby
2. Bar China Ming 3 osoby
4. Salon fryzjerski La Grazia 1 osoba
5. Salon fryzjerski Oxybeauty 1 osoba


Zarówno młodzież odbywająca staż jak i pracodawcy umożliwiający jego odbycie czerpali wzajemnie doświadczenia: dzielili się wiedzą i umiejętnościami, czerpali satysfakcję z dzielenia się z innymi. Uczestnictwo w tej formie wsparcia dało możliwość stażystom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez poznanie nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz autentycznego środowiska pracy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z właścicielami, menadżerami oraz kierownikami firm i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, również te dotyczące ewentualnych szans podjęcia pracy w przyszłości. Odbycie staży w ramach projektu z pewnością wpłynie na decyzje stażystów dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru drogi zawodowej.

"Harmonogramy wsparcia w projekcie pn.: "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

Dokumenty do pobrania: