„Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, dnia 16 lipca 2012 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę o wprowadzeniu programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". Program ten ma na celu poprawę jakości życia szczecińskich rodzin oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form ulg i udogodnień, a w związku z tym zwiększenia dostępności i użytkowania różnych form rozrywki w mieście.

- Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) - skierowana jest do rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin. Korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie karty to dostęp do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta- na okazyjnych warunkach. Posiadacz SKR może ubiegać się także o Bon Opiekuńczy w wysokości 500 zł miesięcznie, jeśli spełnia poniższe warunki:

- posiada na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko jest w wieku od rozpoczęcia 13 do ukończenia 36 miesiąca życia, lub nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, a drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 24 roku życia i kontynuuje naukę;

- rodzice pracują, odprowadzają podatek w Szczecinie;

- kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia wynosi 1922 zł (netto) na jednego członka rodziny;

- rodzice rezygnują z miejsca/ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich;

- nie korzystają z urlopu wychowawczego.

Bon Opiekuńczy pozwala rodzicom na dofinansowanie opieki nad dziećmi w formie zatrudnienia niani czy dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

- Szczecińska Karta Seniora (SKS) - skierowana do osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin. Umożliwia dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i ofert bezpłatnych w wybranych punktach usługowo-handlowych na terenie miasta.

Wśród instytucji udzielających zniżek dla posiadaczy kart znajdują się:
- miejskie przedszkola i żłobki;
- ZDiTM;
- Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza;
- Teatr Współczesny;
- Teatr Lalek "Pleciuga";
- Trafostacja Sztuki;
- Muzeum Techniki i Komunikacji;
- Szczecińska Agencja Artystyczna;
- Opera na Zamku;
- Baseny: SP nr 51, SP nr 55, CKS, MOSRiR, "Arkonka";
- ponadto szeroka oferta zniżek w wybranych punktach gastronomicznych, restauracjach, salonach urody, przychodniach medycznych, sklepach wielobranżowych, taksówkach, szkołach językowych, usługach turystycznych.

Wnioski o wydanie kart SKR i SKS należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39.