Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W dniu 23.02.2019 r. rusza kolejna, siódma edycja szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, prowadzona zgodnie z programem "OdNowa" zatwierdzonym
w dniu 17.02.2015 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat.
Będzie to kolejna edycja w ramach Projektu "Kreator bezpieczeństwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WZ 2014-2020.

Szkolenie składa się z 12 sesji oraz 10 godzin praktyk w zawodowych formach rodzinnej pieczy zastępczej. Planowany termin zakończenia szkolenia to koniec marca br.
Na szkolenie zostało zakwalifikowanych 14 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.


Aktualnie otwarty jest nabór na kolejną edycję szkolenia, która rozpocznie się
w trzecim kwartale 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w takim szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej MOPR ul. Słowackiego 13, lub umówić spotkanie kontaktując się na jeden z podanych numerów telefonu:
697-801-772, 697-801-794 ( w godzinach 7:30- 15:30).

Informacja dotycząca wymogów formalnych oraz procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze znajduje się pod tym adresem >>>