Warsztaty komputerowe w Klubie Integracji Społecznej

Zakończyły się zajęcia warsztatowe z podstaw obsługi komputera oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" i trwały łącznie 8 dni szkoleniowych. Uczestnicy poznawali zagadnienia dotyczące użytkowego wykorzystania komputera, przede wszystkim: naukę pisania w programie WORD, zapisywania dokumentów, zakładania i obsługiwania poczty elektronicznej oraz wyszukiwania informacji w Internecie, głównie poszukiwania pracy.

Dzięki warsztatom Uczestnicy oswoili się z komputerem i możliwościami jakie oferuje urządzenie oraz Internet. Ponadto, każdy Uczestnik opracował samodzielnie własne dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny, które będą wykorzystywane w procesie poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty komputerowe oraz zajęcia z tworzenia dokumentów aplikacyjnych ukończyło 14 osób.