Weekendowe wyjazdy socjoterapeutyczne nad morze

W marcu w ramach projektu Aktywna Integracja zorganizowane zostaną kolejne wyjazdy socjoterapeutyczne dla 250 osób, podczas których będą prowadzone zajęcia mające pogłębić relacje rodzinne.

Wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne nie są tylko sposobem na weekendowy wypoczynek dla uczestników projektu i ich rodzin, ale przede wszystkim - ze względu na zaplanowane, codzienne zajęcia - formą intensywnej pracy nad sobą i poprawnymi relacjami w rodzinie. Program warsztatów zakłada wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizację oddziaływań profilaktycznych. Warsztaty z takim programem stanowią integralną część pracy socjoterapeutycznej.

W wyjazdach udział wezmą uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin w łącznej liczbie około 250 osób.

Celem głównym programu socjoterapeutycznego będzie poprawa relacji w rodzinie i sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Program będzie uwzględniał następujące m. in. rozwijanie umiejętności kontaktowania się z dziećmi, rozwiązywania trudności wychowawczych oraz konfliktów w rodzinie.

Dodatkowo uczestnikom zostanie zapewniona możliwość aktywnego spędzania czasu choćby w formie zajęć w kompleksie basenowym.

Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.