Zabawa Mikołajkowska 2016

Zabawa Mikołajkowska 2016
Dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej MOPR w Szczecinie zorganizował zabawę mikołajkową. Impreza odbyła się w dniu 10.12.2016 r. w Domu Kultury ,,Słowianin", przy ul. Józefa Korzeniowskiego 7 w Szczecinie. W zabawie udział wzięły dzieci w wieku 3-9 lat przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dzieci biologiczne opiekunów zastępczych. Imprezę poprowadzono dla 2 grup, łącznie na zabawę zaproszono 250 dzieci. Na czas zabawy dla wszystkich uczestników przygotowany był słodki poczęstunek i napoje. Na koniec zabawy Mikołaj wręczył każdemu dziecku paczkę.

Zdjęcia