Zakończenie kolejnej edycji szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W dniu 30.03.2019 r. zakończyła się siódma edycja szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, prowadzona zgodnie z programem "OdNowa" zatwierdzonym w dniu 17.02.2015 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat.

Była to trzecia edycja w ramach Projektu "Kreator bezpieczeństwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WZ 2014-2020. Szkolenie ukończyło 12 osób, które stworzą niezawodowe rodziny zastępcze.


Aktualnie otwarty jest nabór na kolejną edycję szkolenia, która rozpocznie się w trzecim kwartale 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w takim szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej MOPR ul. Słowackiego 13, lub umówić spotkanie kontaktując się na jeden z podanych numerów telefonu:
697-801-772, 697-801-794 ( w godzinach 7:30- 15:30).

Informacja dotycząca wymogów formalnych oraz procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze znajduje się pod tym adresem: http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/informacje_dla_kandydatow/