Zakończenie zajęć kompensacyjnych dla młodzieży

Zakończenie zajęć kompensacyjnych dla młodzieży
Zakończyły się zajęcia kompensacyjne dla młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, będącej uczestnikami projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Wsparcie każdego uczestnika projektu obejmowało 12 h zajęć z wybranego przedmiotu,
a każdy uczeń mógł realizować maksymalnie 3 wybrane przedmioty. Przedmiotami najczęściej wybieranymi przez uczniów były: języki obce, matematyka, język polski, ale również chemia, biologia, fizyka, historia i geografia.
Łącznie w zajęciach grupowych i indywidualnych udział wzięło 55 osób.

Program realizowany był zgodnie z treściami programowymi aktualnie omawianymi na zajęciach dydaktycznych. Dodatkowo na zajęciach indywidualnych prowadzący dobierali materiał oraz zadania adekwatnie do potencjału edukacyjnego uczennic i uczniów.

Celem zajęć kompensacyjnych realizowanych w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" była pomoc uczennicom i uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce, umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.